hymnal.pro

156 ~ Бог по претайни начини

1

Бог по претайни начини Си върши чудеса; върви по морските вълни, владее в небеса!

2

Дълбоко в мудния вървеж на вечни векове Той крие светлий Си кроеж, що туря в действие.

3

Дерзайте вий, страхливите! Тез тъмни облаци са пълни с милост; скоро те ще ронят благости!

4

Недейте съди Господа, но вярвайте в покой! О, вижте в ваш’та простота, че сал любов е Той!

5

Целта Си Бог от час на час показва наяве; горчи ли пъпката на вкус, плодът й благ ще е!