hymnal.pro

158 ~ Скрий се, душе моя, скрий се в Христа!

1

Скрий се, душе моя, скрий се в Христа! Там ти е покоя, там и радостта! Страх пропъди, бърже ден лети! Пак ще пролет мила зимен ден смени! В Бога надежда сал имай ти – Той над теб се свежда и нежно бди!

2

Скрий се, душе моя, скрий се в Христа! Там ти е покоя, там и радостта! Дойдат тъми, всичко се сломи, Господ пресъздава болките сами! Той е навеки твой щит, хвала, в стръмните пътеки -твоя скала!

3

Скрий се, душе моя, скрий се в Христа! Там ти е покоя, там и радостта! Ще се смълчат вопли в твоя път, чака те блаженство, слава в райски кът! Там ще възложиш тежък товар пред нозете Божии на свят олтар!