hymnal.pro

159 ~ Кога по пътя на живота

1

Кога по пътя на живота ти стигнеш своята Голгота, спомни тогава наший Спас, [: дигни към Него своя глас!:]

2

Кажи, че страдаш ти тогава, че мрак душата ти смуща¬ва; и виж тогава - само Той [: ще те изпълни с мир, покой! :]