hymnal.pro

160 ~ Радост след скърби

1

Радост след скърби, слънце след мрак, корона след борба със силен враг, сладост след горест - вси чудеса! След странствувание - дом в небеса!


Припев:

След сълзи тука - славна сполука! Имам при Бога мой вечен покой!

2

Слънце на правда нас вече грей! Свършва се земна нощ - всичко се смей! Хвала на Тебе, славен Герой, Ти вечни Цар и Бог, Спасител мой!

3

Плод след сеитба, правда след грях, след болки здраве и след сълзи смях, след нищета тук, богатство там! Господ приготвил е спасение нам!

4

Нек’ не те плашат зли врагове, Бог победител е в вси векове! С власт и със сила богат - е Той, ще дойде в помощ теб Защитник твой!