hymnal.pro

165 ~ О, мое сърце, с радост ти ходя в Господний

1

О, мое сърце, с радост ти ходя в Господний път на светостта! И тогаз все, що Бог обещал е, и ти ще да вкусваш във вечността!


Припев:

Там блести кат’ звезда, който Нему верен е бил. Да, блести кат’ звезда, кой тук Бога е любил!

2

Не бой се, сърце, Господ ще даде на верните Си сила сам; Той в небесно блаженство ще те въведе, ни скръб, ни болка има там!

3

Обещание е наш Господ дал - сам Господ Бог, а не човек - Той на праведните Свои е обещал да блестят кат’ звезди навек!