hymnal.pro

167 ~ Приятел небесен Исус е мой

1

Приятел небесен Исус е мой; вечната ми песен - Исус е мой! Изчезва слава тук, замлъкна всеки звук, да нямам никой друг, Исус е мой!

2

Ако съм слаб и стар, Исус е мой! На кръст и пред олтар Исус е мой! Той грижи се за мен, прави ме преблажен, всеки час, всеки ден - Исус е мой!

3

Времето ми тече, Исус е мой! Срок бърз’ ще изтече, Исус е мой! Кога в последний час ме вземе моят Спас, ще пея и тогаз: Исус е мой!