hymnal.pro

172 ~ Както баща милее за син

1

Както баща милее за син, тъй Бог помага на всеки един! Не Му е чужда всяка ни нужда - всичко Бог вижда и знай всичко Той!

2

Както баща - и Бог тъй за нас; люби ни и грижи се всеки час; праща усмих Свой и милва ни Той, верно ни води към вечен покой!

3

Верен е Бог наш, както баща! Помни и дава, що ни обеща! Той наш’то бреме от грях ще снеме и в царството Свое ще ни вземе!