hymnal.pro

175 ~ Исус, Ходатаят, е жив и моли

1

Исус, Ходатаят, е жив и моли се за мен! В това ме уверява Той, [:че аз съм веч спасен!:]

2

Той в скърбите стои при мен и нежно ме теши; от всичко съм освободен, [:кога се Той яви!:]

3

Твоята дума вярвам аз! И зная туй, Христе, че ще приемеш раба Свой [: при Себе Си в небе! :]