hymnal.pro

177 ~ Колко скъп е тоз Приятел

1

Колко скъп е тоз Приятел, колко силен наший Спас! Греховете ни отнема, носи всяка скръб за нас! Чудна благодат ни дава и неземна веселба - да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба!

2

Щом нападнат изкушения и заплашват те беди, ти не се обезсърчавай, на молитва прибегни! Колко пъти ние без нужда губим мир и веселба, като не явим пред Бога всяко нещо чрез молба!

3

Може ли да се намери някъде по целий свят друг Приятел толкоз верен, като тоз от Назарет! Съжалява наш’та слабост, вижда всяка ни беда! Да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба!