hymnal.pro

178 ~ Доде се скитам, Отче мой

1

Доде се скитам, Отче мой, в тоз свят, далеч от дома Твой, учи ме кратката молба: „Да бъде волята Твоя!"

2

Ако най-милото мое изискаш - то е пак Твое! Ще го отдам и ще река: „Да бъде волята Твоя!"

3

Ако усамотен, унил, скърбя за скъп умрял мой мил, аз пак с покорност ще река: „Да бъде волята Твоя!"

4

Преобрази ми волята и отнеми все, що сега препятствува ми да река: „Да бъде волята Твоя!"