hymnal.pro

180 ~ Изпитай нашите сърца, о, Боже

1

Изпитай нашите сърца, о, Боже, и какъвто грях, неискреност или лъжа намериш Ти сега у тях, изцяло ги изкорени, следа от тях да няма в нас! Нам туй желание вдъхни: да угодим на наший Спас.

2

Ти укрепи нозете ни! И ако би да заблудят, не ни оставяй, но върни и утвърди ни в Твоя път! У нас ако се породят един към другиго тъжби, нек’ скоро да се погодят и брат на брата да прости!

3

Помагай ни - един на друг да си помагаме и ние, взаимно да споделим труд, печал и скръб, и теготи! Да знае всеки брат така, че брат му е за него все: и спомагателна ръка, и съчувствително сърце!

4

Дай да се назидаваме взаимно в свят и чист живот и тъй да си посочваме един на други Твоя път! За да растем в благодатта, Ти, Боже, вяра ни придай! В надеждата и в любовта Ти ни усъвършенствувай!