hymnal.pro

184 ~ О, Ти, пред Когото открито

1

О, Ти, пред Когото открито е все и тук на земята, и горе в небе! При Тебе аз ида, изпитай ме Ти, [:от грях и от робство ме освободи!:]

2

Ти път да ми бъдеш и виделина, когато се скитам аз тук в тъмнина! Не плаши ме яростна, вражеска мощ, [•Христа като имам Защитник и Вожд!:]

3

Кога връхлетят и най-мрачните дни, когато потъвам под скръбни вълни, Ти с помощ отгоре да ме подкрепиш, [:Ти да ме подпираш и ме насърчиш!:]

4

Трънлив ако бъде и стръмен тоз път, Ти дай според нуждата ми благодат, докато на подвиг и скръб дойде край [:там в радостний мирний и вечний Твой рай!:]