hymnal.pro

188 ~ Свят да съм желая

1

Свят да съм желая, всякога по-свят; Бога да позная, както съм познат. Чист да съм и по-чист във сърце и ум, верен и по-верен всякога да съм!

2

Все да се надея Богу моему, всичко да открия пред очите Му; Нему да възложа всички си беди - туй, що днес е тъмно, Той ще изясни!

3

Тихо и по-тихо скърби да търпя, верно и по-верно в пътя да вървя. Всеки ден да нося с радост кръста свой с вяра, че ще стигна после на покой!

4

Горе и по-горе, вън от тъмнина! Близо, все по-близо до виделина! Видело пресвято! Там ще съм блажен и от грях напълно чист и осветен!