hymnal.pro

189 ~ Тоз, конто за прибежище

1

Тоз, конто за прибежище избрал е Всемогъщия, намира защитение под покров на Всевишния.

2

Господ е неговий Отец, ще го избави от сетта на Сатана, тоз враг ловец, и пази от погибелта.

3

Тоз, кой под Божиите крила намерил е прибежище, ще има Божия истина за щит и всеоръжие.

4

Най-силните са немощни, но който може да рече: „Бог е спасението ми", той само в безопасност е!