hymnal.pro

194 ~ Широк е пътят към смъртта

1

Широк е пътят към смъртта, по него хиляди вървят, а в тесний път на мъдростта малцина за живот ламтят.

2

„Отричай се от себе си, така ще мож’ Ме последва! И кръст с търпение понеси!" - тъй Господ наш заповядва!

3

А щом да следвам аз Христа и Негов веч да съм реша, за нищо славата в света ще счита моята душа!

4

Не дай да свърна, Боже мой, в широкий път на суета, но приготви ме за покой на слава вечна при Христа!