hymnal.pro

198 ~ В този свят пустиня, Боже

1

В този свят пустиня, Боже, настави ни и води! Слаби сме, но Ти все можеш, опази ни от беди! С хляб небесен, с хляб небесен [:Ти храни ни всеки ден!:] всеки ден, Ти храни ни всеки ден!

2

Дай да потече за нази животворната вода! Стълбът огнен да ни пази в тази мрачна пустота! Покровител, Избавител [: Ти бъди ни навсегда! :] навсегда, Ти бъди ни навсегда!

3

До оназ река дълбока като дойдем - до Йордан, преведи ни през потока, въведи ни в Ханаан! ечна слава, вечна слава [: ще Ти пеем ние в рай! :] ние в рай, ще Ти пеем ние в рай!