hymnal.pro

200 ~ Спасе, като овчар води ни на зелени

1

Спасе, като овчар води ни на зелени пасища; вечер нежно прибери ни в Своите обиталища! [: О, Исусе, о, Исусе, ние сме Твои агънца! :]

2

Ти Си Вожд на вси народи, пътят Тебе е познат; Твоят жезъл ще ни води, със любов Си Ти богат! [: О, Исусе, о, Исусе, посочи ни правий път! :]

3

В младост нека търсим Тебе! Твойта воля от сърце тук да вършим, о, Исусе, да Те хвалим на небе! [: О, Исусе, о, Исусе, слушай нашите молби! :]