hymnal.pro

203 ~ О, безопасно място в Христовите ръце!

1

О, безопасно място в Христовите ръце! На Неговото лоно аз слагам си сърце! Глас ангелски ме вика с песни отсред небе, че има при Исуса пълно веселие!


Припев:

О, безопасно място в Христовите ръце! На Неговото лоно аз слагам си сърце!

2

О, безопасно място от грижа и беди! Грях, изкушение адско не ще ме победи! Там скърби не върлуват, ни страх, съмнение, плачове не се чуват, все е веселие!

3

Ти всякога, Исусе, мен жилище бъди, аз сладко да почина на Твоите гърди! Тихо аз тука чакам, доде премине мрак и във зори съгледам небесний златен бряг!