hymnal.pro

207 ~ Дързост, братя!

1

Дързост, братя! Ей, развява знаме Господ сам! Иде помощ, наближава и победа нам!


Припев:

Знак ни дава от простори: „Дръжте крепостта!" В ответ кой ще отговори: „С помощта Ти - да?"

2

Там, врагът ни, лют и силен, все напред върви; даже воин млад и силен лесно той надви!

3

Надалеч се славно вее Божи пряпорец; той ще в строя завладее врага във конец!

4

Ей, напред във бой неравен! Дайте си кураж! Вее знаме неуморен Вождът силен наш!