hymnal.pro

211 ~ Ще чакаме ли, стражо, ощ?

1

Ще чакаме ли, стражо, ощ? Дерзай, о, пътниче сломен, почти премина тъмна нощ, ще дойде светлий ден! О, не плачи, върви напред, звездата ще те води вред, додето стигнеш в светлостта - твой дом през вечността!

2

Попитах аз бореца смел и ето що ми каза той: „Бори се! Тоз, що ни се е клел, ще ни даде покой!" О, не плачи, а издържи в борбата, дор’ се Той яви! Той ще ни води при Отца - нас - Негови деца!

3

И слънце, месец и звезди в един глас, кат’ един човек ти казват: „Насърчен бъди, веч иде славний век! О, не плачи, ей, иде Тоз, що се зове Исус Христос! Когато дойде наший Спас, в небе ще вземе нас!"