hymnal.pro

212 ~ В Кого съм аз повярвал, знам!

1

В Кого съм аз повярвал, знам! В Исуса, Сина Божи! Тук с вяра ходя и със плам, да вреди враг не може! Ще видя там, ще вярвам тук, [:ще чуя и небесний звук,:] ще вляза в радост чудна!

2

Животът ми е тука бой, но чака ме корона, блаженство вечно и покой на моя Бог пред трона. Тоз, кой и смърт прие за мен, [: в криле Си крий ме ден след ден, :] що може ме повреди?

3

Върни ме, Господи, мой Спас, от светските дела, шум! Към Тебе всеки ден и час тегли сърце и разум! Светът със свойта слава, грях, [: ще стане в миг на пепел, прах, :] а в Теб живот е вечен!