hymnal.pro

217 ~ Оръженосец съм сал

1

Оръженосец съм сал, но следвам аз любезния си победител Спас! Щом Своите борци извика Той, на страната Му заставам в лютий бой!


Припев:

Чуйте победний вик: „Братя, напред!" Дето ви прати Той, бързайте вред! [: Оръженосец съм и следвам аз всякога моя победител Спас! :]

2

Оръженосец съм сал, но не съм скрит, нося Господний меч и шлем, и щит! Аз тука чакам, дор’ ме викне Той; с отговор готов съм: „Тук съм, Спасе мой!"

3

Оръженосец съм сал, но виждам аз награда, що ми готви моят Спас! Щом издържа аз със търпение, славно чака ме възнаграждение!