hymnal.pro

218 ~ Могъща крепост е Бог наш

1

Могъща крепост е Бог наш, непобедим Защитник; в опасно време - буден Страж, готов е наш Помощник. Но злобний враг, не спи, лукаво ни лъсти, поставя примки той и силен е на бой - подобен нему няма!

2

На свои сили немощни кой ли ще вяра вложи? За нас се бори праведний Избраник славен Божи! Запитваш: Кой е тоз? Господ Исус Христос по име се зове в безкрайни векове. Той вечно побеждава!

3

Макар със врагове безброй светът да ни заплаши, не ще напуснем лютий бой, сам Бог е Вождът наши! От Неговия зрак трепери злобний враг, що лесно и без страх затрила би на прах правдива ярост Божия!

4

Единствен има тез права всесилний Цар на мира; да гръмне с яростни слова властта Му кой възпира? За Него цял живот ще дам и скъп имот! Убийте ми тело, Господнето дело всегда ще тържествува!