hymnal.pro

220 ~ Блажен Спасителю, със вяра

1

Блажен Спасителю, със вяра просим ние: Свържи ни Ти с любов в едно кат’ братя искрени!

2

Ти наш Си Брат любим! На Теб ние таз хвалба и цял живот ще принесем кат’ братя във молба!

3

Смирен, послуша Ти Господний властен зов! И нас на служба изпрати при братята с любов!

4

Исусе, Господи, ела, сред нас живей! От грях ни Ти освободи и братски дух ни влей!