hymnal.pro

223 ~ Почтено чувство е да негодуваш

1

Почтено чувство е да негодуваш, да бъдеш съдия над всички строг, и с реч, от яд пламтяща, да бичуваш недъзи, слабости, разврат, порок.

2

Но има нещо по-добро, о, брате, от твоя гняв и благороден бяс, а то е: да обичаш! - Подвиг овят е и много труден, много славен днес!

3

Да любиш - е да знаеш да прощаваш, да имаш в себе ой велика мощ! Да любиш - то е храбро да съзнаваш, че си кат всички, може би по-лош!

4

То значи ти да вярваш в тържеството на Божий лъч у бедний человек; не е дума - о дело да ратуваш е злото, за язви вместо бич да имаш лек!

5

Да съди всякой знае злият тоже! Омразата тя пълни днес света! Тук трябува любов - тя само може оветия кръст да вземе на Христа!