hymnal.pro

230 ~ О, мило чадо, труженик небесен

1

О, мило чадо, труженик небесен, след Мен върви през бури и вълни! Напред на служба с най-възторжна песен, дълга свещен в живота изпълни!

2

Овци далече има заблудени, те скитат морни там в пустинята. О, тез души окаяни, примрели при Мене доведи в кошарата!

3

Мнозина има бедни, наскърбени, мнозина болни страдат покрай теб; не щеш ли на такива с чувства нежни да даваш утешение и хляб?

4

Иди със името Исус Христово, спасителната вест разнасяй вред; бъди ти пример в дело и във слово, води мнозина в Божи път напред.

5

Бъди с Христа през кратки земни скърби и скоро ще си ти във Божи рай със арфа, облекло, небесни дарби, в блаженство, славословия без край.