hymnal.pro

234 ~ Ние да работим за Спаса

1

Ние да работим за Спаса, Той това заръча сам. Всичко зряло е за жетва, но де са жетварите? Нека в туй велико дело всеки да се отдаде! Веч отдавна Господ вика: „Кой ще Ми се предаде?"


Припев:

Да работим за наший Спас! От близо и далеч към нас викат страдащи души: „Кой ще нас да утеши?"

2

Ние да работим за Спаса! Чуй, що казва теб и мен: „Що стоите вий тъй празни тук през целий дълъг ден? Ей, идете, работете, що е право, ще ви дам; и до вечер останете! Ще дам Аз заплата сам!"

3

Ние да работим за Спаса! Чуйте вий Исусов вик! Кой глух да остане може и да не даде отклик? Господ туй от нас очаква, Той сам дава ни мощта! Работете неуморно, доде превали нощта!