hymnal.pro

236 ~ Тези, що със сълзи добро семе сеят

1

Тези, що със сълзи добро семе сеят, с радост ще пожънат горе в небеса! Снопи те ще носят, още и ще пеят, и във век ще гледат славни чудеса!


Припев:

Снопи ще носят, снопи ще носят! Тез, що с сълзи сеят, снопи ще носят! Снопи ще носят, снопи ще носят, с радост ще пожънат, снопи ще носят!

2

Рано сутрин сейте вий доброто семе, сейте, дор удари най-последний час! Вестта разгласете между всяко племе - славна ще да бъде жетвата тогаз!

3

Щом ни Бог изпраща, ние навред ще ходим! Обещал, сполука - сееме безспир! Той ни благославя, ние пък Му носим наш’те скъпоценни снопове във мир!