hymnal.pro

244 ~ Боже наш, ние Теб се молим

1

Боже наш, ние Теб се молим: Дай ни успех! Против злото да се борим, дай ни успех! Ти молбата ни да чуеш, дай ни успех! И с сполука увенчаеш! Дай ни успех!

2

Таз молба ние ще повторим: Дай ни успех! Истината да говорим, дай ни успех! Както на светиите в древност дай ни успех! Да Ти служим ние със ревност, дай ни успех!

3

Постоянно да се молим, дай ни успех! Неуморно да се трудим, дай ни успех! В подвизи непостижими дай ни успех! Със Духа Си подкрепи ни! Дай ни успех!