hymnal.pro

246 ~ При Исуса, уморения!

1

При Исуса, уморения! Тебе чака Той! Намери там облекчение и покой!

2

Белезите виж в ребрата на Христа разпет, на ръцете, на нозете - рани пет!

3

Ако ида аз след Него, ще ме награди? Тук ще срещнеш труд, гонение и сълзи!

4

Ако Му докрай слугувам, що би ми дал Той? Мир небесен, вечна слава и покой!

5

Верно ли Той благославя всички на света? Мъченици и пророци казват: „Да!”