hymnal.pro

250 ~ Дали без малко си убеден

1

Дали без малко си убеден и да се върнеш почти решен? На Духа казваш ли: „Сега иди си Ти, ще Те повикам аз в удобен час?"

2

С „почти" не се задоволявай, но днес реши, не се забавяй! О, чуй умилний глас на милостивий Спас и без забава ти се покори!

3

Скоро часът на благодатта за теб ще отлети в вечността! Затуй реши в тоз час, последвай твоя Бог! С цялата си душа реши сега!