hymnal.pro

255 ~ Ти ученик ли си Христов?

1

Ти ученик ли си Христов? Дали гори в теб любовта? Да кажеш можеш ли в конец: [: „Дете на вечний съм Отец?" :]

2

Ти ученик ли си Христов? Защо тогаз бездействуваш? Ела, докле е още ден, [: разказвай как си ти спасен! :]

3

Ти ученик ли си Христов? Сближи се с Бога чрез молба и Той ще чуе твоя глас, [: ще те избавя всеки час! :]

4

Ти ученик ли си Христов? Изпитай себе си и виж дали си оправдан в Христа [: чрез вяра във благодатта? :]

5

Аз ученик да съм Христов желая, приеми ме Ти, та чрез Твоята благодат [: да светя и да бъда свят! :]