hymnal.pro

260 ~ Какви са тез смущения

1

Какви са тез смущения, сега що стават из града? От де са тия множества? Що значат тез събрания? [: Народът си тихо мълви: „Исус от Назарет минава!" :]

2

Исус, Тоз, що е някога слязъл, та посетил света; през де заминал, болните даром приели здравие! [: Гласът наново казва пак: „Исус от Назарет минава!" :]

3

Виж, иде пак и казва Той: „О, уморений ти, ела! При Мене имаш ти покой, прощение, мир и веселба!" [: О, бедни грешниче, ела, Исус от Назарет минава! :]