hymnal.pro

261 ~ О, най-блажена дума на радост и възторг

1

О, най-блажена дума на радост и възторг, със нежност що изрича велик и славен Бог! Във мрак и във съмнение, сред земний шум и вой аз чувам глас божествен, гласа на Бога мой!


Припев:

[:О, ела при Мен:] ти, обременений, о, ела при Мен!

2

Съблазни, изкушения обграждат мене, клет, отвличат и примамват от пътя Божи свят! Тогаз Исус ме вика: „О, сине Мой сломен, ела спасен да бъдеш, ела, ела при Мек!"

3

Спасител мой, Исусе, Ти вечно ме пази! Ти мир Си на душа ми, защита от врази! Ти всякога води ме и в град, и във села; а щом съм в опасност, шепни ми пак: „Ела!"

4

Вино и ракия сал са за беда; те са проклетия, [: и ще са всегда! :]