hymnal.pro

262 ~ Дойдете, мили братя, задружно

1

Дойдете, мили братя, задружно да решим от всички спиртни пития далеч ние да стоим. Те тъй красиви са наглед, но причиняват зло навред; със своя сладък вкус пленят и в робство ни държат.

2

Пиянството е зъл порок у кой да е народ; тиран е кървав и жесток, убива тоз живот. О, как най-славни родове и с радост пълни домове от таз проказа, горките, са поразени зле!

3

Ей, вижте тоз пияница, кой в кръчмите стоял, как скита в тъмна улица и грозно е запял! Без ум, без памет, без пари, съсипан е от удари, оваляй грозно във калта, върви към пропастта.

4

Затуй, разумни братя, тук махнете дружно с нас тез смъртоносни пития със тоз тържествен глас: „Махни се, чашо, там далеч, махни се там, че няма веч да те похванем никога, ти зло си на света!"