hymnal.pro

268 ~ Приятел има горе за малките деца

1

Приятел има горе за малките деца; Той с нежност им говори, живее им в сърца. Приятел е чудесен, докрай неизменим! О, няма друг по-нежен Приятел, по-любим!

2

Тоз мил Приятел моли най-малките деца пред Негови престоли да сложат те сърца. Венци блестящи дава на верните деца; приготвил е и слава безкрайна чрез Христа!

3

Приятеля небесен ще гледат там в лице, ще пеят славна песен със арфи във ръце! Таз песен нито може да пей небесен сбор! С таз песен, мили Боже, Те хвали детски хор!