hymnal.pro

269 ~ Каква приятна музика и песни най

1

Каква приятна музика и песни най-тържествени, що от Сионската гора достигат до ушите ни!


Припев:

„Слава, слава! - пеем иий, а горе пеят ангели: "Осанка, осанна, осанна на Спасителя!"

2

Чуй как ехти детински глас: „Осанна, ето наший Спас! На грешни Той е славен Княз, над всички мощен Господар!"

3

Таз най-приятна музика по целий свят ще проехти, ще стигне и езичника спасение да му вести!

4

О, Боже, скоро всичкий свят да чуе дай за славний Спас! Да възгласят деца безчет „Осанна!" заедно със нас!