hymnal.pro

270 ~ Слава на Исуса!

1

„Слава на Исуса!" - пеем ние, деца, предани на Бога, с искрени сърца!


Припев:

„Слава! Слава! Слава на Исуса! Слава! Слава!" - пеем ние, деца!

2

Слава на Исуса - милостив е Цар! Той е мир и прошка придобил за нас!

3

Слава на Исуса за благодатта, що ни обновява мисли и дела!

4

Слава на Исуса в тоя земен бряг! Горе ще Му пеем „Слава!" ей, во век!