hymnal.pro

271 ~ Кой направил е цветята?

1

Кой направил е цветята? Кой с росица ги пои? Кой им даде аромата? Кой ги с краски украси?

2

Кой на птичките крилата дал е леко да летят? Кой научи ги гнездата в шумата да си строят?

3

Мравчицата кой научи да си скътва туй житце, и пчелата мед да смуче от красивото цветче?

4

Всичко Ти направи, Боже, Ти Си всичко наредил! Птичката да хвърка може, че крилца Си й дарил.

5

Ти направи небесата, деня ясен и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща!