hymnal.pro

272 ~ Мен Исус е възлюбил!

1

Мен Исус е възлюбил! Колко благ към мен е бил! О, да бъда аз готов да приема таз любов!


Припев:

Исус обича, мене обича, Той ме нарича и Свое агънце.

2

Толкоз ме обича Той, че небесния покой с радост Той за мен презря, слезе тука и умря!

3

Горе в слава при Отца люби малките деца; те са грешни - Той е благ; те са слаби - Той е як!

4

Ако тука слушам аз тоз любезен Негов глас, мене Той ще прибере горе в светлото небе!