hymnal.pro

275 ~ Малки водни капки

1

Малки водни капки, дребни пясъци правят вси морета и добри земи! Кратките моменти и секундите правят времената, а и векове!

2

Малките ръчички могат заедно с дребните крачета да вършат добро! Очи верни, мили непрестанно бдят, да правят услуги нивга те не спят!

3

Малките погрешки водят ни във грях, грешници ни правят, носят мъки, смърт! Малките дела пък, сторени с любов, ни помагат в пътя къмто небеса!