hymnal.pro

278 ~ Дете съм бедно, малко аз и сила

1

Дете съм бедно, малко аз и сила няма в мен; лишено съм от мощ и власт да бъда аз спасен!

2

Исусе, пълен си с любов към малките деца! Чрез Свойта свята, скъпа кръв очистваш им сърца!

3

Учи ме, скъпоцен мой Спас, да върша всеки ден Твоята воля и тогаз ще бъда аз блажен!

4

Но малко съм детенце аз, не мога нищо, знам! Очаквам всичко, мили Спас, от Теб във Твоя храм!

5

Вземи Ти моето сърце, обични Боже мой, за да Те гледам аз в лице и да съм вечно Твой!