hymnal.pro

279 ~ Бог е любовта, Той ме изкупи

1

Бог е любовта, Той ме изкупи, Бог е любовта, Той ме люби!


Припев:

Затова пак казвам: Бог е любовта! Бог е любовта! Той ме люби!

2

Аз бях в вериги на греха смъртен; аз бях в вериги, безпомощен.

3

Бог прати Спаса Изкупителя, Бог прати Спаса Спасителя.

4

Той ме покани чрез Словото Си, Той ме покани чрез Духа Си.