hymnal.pro

287 ~ Кога на учениците смъртта

1

Кога на учениците смъртта Си обяви като Приятел техен, Той взе хляб, благослови.


Припев:

Във дома, във дома бърже времето лети, де любов цари!

2

Очи повдигна, преломи и даде им в ръце, и каза: „Яжте всички вий, Мен скъпи на сърце!"

3

Взема Той чашата тогаз и вдигна пак очи; продума с сладкия Си глас: „От нея пийте вси!"

4

Завет нов да направя с вас изпрати Ме Огец! Помнете смъртния Ми час всегда и до конец!"

5

Ти дай, о, Господи преблаг, Приятел наш и Спас, да спомним този час ние пак Твоята смърт за нас!