hymnal.pro

291 ~ С нас остани! Денят замира веч

1

С нас остани! Денят замира веч; вред нощни сенки падат отдалеч; блуждаем ние в тъма отчаяни, безпомощни, сами - с нас остани!

2

Засеня мрак и нашия живот; изчезват слава, радости, имот; нищо не щадят променливи дни; Ти Си неизменим - с нас остани!

3

Не ни зарадвай с поглед сал един, но в нас живей, о, Боже, Ти самин! Христе, с ръка Си крепка ни хвани и вечно ни води - с нас остани!

4

Нуждаем се от Теб ние всеки час - за изкушения сила няма в нас! Спасителю, от зло ни Ти брани! През мрак, през видело - с нас остани!