hymnal.pro

295 ~ Привет теб, красиво утро!

1

Привет теб, красиво утро! Божие слънце пак изгря! Погледнете колко чудно озарява, без да спре! Върховете заблестяват в чудна, нова светлина и без думи изявяват [: на Твореца любовта! :]

2

О, защо да сме унили? Наший Бог не е ли жив! Нали в Него сме се скрили, в Стълба Божи от Хорив! Всички скърби и страдания един ден ще имат край! През тез трудни изпитания [: Той ни води в Божи рай! :]

3

Също тъй след нощния мрак на греха и на смъртта ще изгрее слънцето пак на живот във любовта! Сам Исус е това Слънце, любовта Му е спасение! О, възрадвайте се всички, [: пейте Му хваление! :]