hymnal.pro

296 ~ Вижте как листата падат

1

Вижте как листата падат, капят сухи окол’ нас; чуйте как ни поучават, нам извикват като с глас: „Смъртни, дайте нам внимание, синове Адамови [: приемете поучение! Истина говорим ние! :]


Припев:

Господ с вас, Господ с вас, Господ с вас от този час! Господ с вас, Господ с вас, Бог да бъде с вас, довиждане!

2

Вижте как животът тича, времето ви има срок; вижте в нас пример и притча, вземайте от нас урок! Вий с веселие, със песни тичате след суета; [: ние пред’ малко бяхме росни, но сме паднали сега!:]

3

Може да ви окръжават тук благата на света, но да не вя съблазняват - всичко тук е суета! Както хвърка всяко лято, тъй прехожда тука все! [: И земята, и небето, преходими са и те!" :]

4

За дървото на живота вий копнейте винаги! Него желайте, защото в вечна пролет то цъфти! Изобилен е плодът му, сянката му весела, [: свеж, зелен е все листът му и не вехне никога!:]